From vision to reality


Ta grepp om helheten

AD-plast är din partner ”from vision to reality”. Genom att låta oss vara med genom hela processen kan ledtider kortas, konstruktioner förbättras och produktionen optimeras för en fulländad slutprodukt. AD-plast är den ideala samarbetspartnern. Vår organisation är minimerad medan vår kunskap, erfarenhet och resurser är maximerad. Vår flexibilitet ger oss möjligheter att sätta in den extra kraften exakt där och när den behövs. Hos AD-plast ges alla möjligheter och du väljer själv hur stor del av processen som du vill göra tillsammans med oss.

 

Kungligt besök på AD-plast 27 maj 2015, läs mer klicka här!

Din idé blir vår verklighet! Behöver din idé konstruktionshjälp, ritning eller prototyp? Funderar du på att ersätta metall med plast? Använd AD-plast konsultingtjänster! Vi utarbetar 3D-underlag och ritningar i SolidWorks, ni utvärderar. Vi tar fram prototyper exempelvis SLA och SLS, ni utvärderar. Tillsammans arbetar vi fram er produkt. Väljer ni att fortsätta så kan vi göra formfyllnadsanalyser med hjälp av Moldflow och Moldex3D.

 

con_del1   con_del2   con_del3

Behöver du hjälp med att konstruera och tillverka formverktyg? Använd AD-plasts verktygsproduktion! Vi har egen verktygsavdelning och ett upparbetat leverantörsnät i Europa och Asien. Vi konstruerar verktygen i SolidWorks och använder MasterCam för beredning av program till våra styrda maskiner. I vår moderna verktygsavdelning har vi fleroperationsfräsar, sänkgnistar, trådgnist, NC-svarv med mera. Vår ambition är att vår verktygsavdelning ska erbjuda en hög tekniknivå.

 

verktyg  maskinpanel  verktygsdetalj

Vår kärnverksamhet är formsprutning av enkla eller tekniktäta plastprodukter i stora  och små volymer. Vår verklighet är ett digitaliserat, högautomatiserat och rationellt produktionsflöde, där vi använder digitalt flöde, vision-teknik och robotar som garanterar kvalitet och effektivitet. Moderna formsprutor och engagerade medarbetare ser till att vi följer vår fastlagda plan.

 

robot_avlaggning  produktion_scanning  plastmaskiner

 

Komponenter sätts samman och får funktion. AD-plast har egen monteringsavdelning och kan erbjuda helhetslösningar med inköp av samtliga ingående komponenter i olika material. Vårt erbjudande till dig är komplett, vi levererar en färdig modul eller helt klar produkt – även förpackad.

 

montering_robot_hyllplan  montering  vision