Produktion & Montering

Formsprutning

Vår kärnverksamhet är formsprutning av enkla eller tekniktäta plastprodukter i stora och små volymer. Vår verklighet är ett digitaliserat, högautomatiserat och rationellt produktionsflöde, där vi använder vision-teknik och robotar som garanterar kvalitet och effektivitet. Moderna formsprutor och engagerade medarbetare ser till att vi följer vår fastlagda plan.

Montering

AD-plast har en egen monteringsavdelning och erbjuder helhetslösningar med inköp av samtliga ingående komponenter i olika material. Vårt erbjudande till dig är komplett, om du önskar levererar vi en färdig modul eller helt klar produkt – även förpackad.

robot_avlaggning  produktion_scanning  plastmaskiner