Hållbarhet

VI TÄNKER ALLTID LÅNGSIKTIGT

MILJÖFOKUS ÄR VIKTIGT FÖR OSS

VI TÄNKER HÅLLBART HELA VÄGEN

Vi arbetar ständigt med att minska vår miljöpåverkan genom att identifiera och arbeta bort våra betydande miljöaspekter. Vi har en vilja att sänka vårt energibehov och har sedan 1998 minskat vårt energibehov med 63,9% per kilo producerad plast. Från och med den 1 april 2008 köper vi bara vattenkraftbaserad el och därmed minskar vi avsevärt vår CO²-påverkan årligen. Även den inre miljön – arbetsmiljön – är viktig för oss. Vi trivs och mår bra på vår arbetsplats, något som återspeglar sig i våra kundrelationer.

ENERGIBESPARING
SENASTE 5 ÅREN

GLOBALA MÅL FN

Vi på AD-Plast gillar att förtydliga våra mål. Vi har därför valt fyra globala mål att jobba med där vi känner att vi kan göra mest skillnad. Plastbranschen står inför en spännande framtid och vi jobbar aktivt med att ligga i framkant när vi ställs inför nya utmaningar.

VI VÄRNAR OM ATT ALLA SKA KÄNNA SIG TRYGGA

På AD-Plast är det en självklarhet för oss att känna trygghet när vi går till jobbet. För att skapa denna trygghet använder vi oss av innovation och nytänkande för att ständigt förbättra våra arbetsförhållanden.

VI TÄNKER ALLTID LÅNGSIKTIGT

Vi tror på framtiden. I våra samansvetsade team arbetar vi med problemlösningar fritt och skapar därmed en innovativ miljö för ständiga förbättringar för att möta de utmaningar vi ställs inför.

VÅRA PROCESSER ÄR HÅLLBARA

Hållbarhet är viktigt för oss. Vi arbetar ständigt med att minska det ekologiska fotavtryck vi lämnar efter oss. Ett arbete som påbörjades redan 1997 och som pågår…

VI TAR HAND OM VÅRT AVFALL OCH SKYDDAR DET MARINA LIVET

Vi tycker det är viktigt att ta hand om och skydda vårt ekosystem. Det gör vi genom att minska mängden avfall vi producerar men även genom att ta hand om det lilla avfall vi genererar så att det inte skadar vårt marina liv.

DET BLIR GRÖNARE TILLSAMMANS MED AD-PLAST

Hållbarhet är ett ledord i vårt dagliga arbete där vi lägger stort fokus på begrepp som energibesparing, källsortering, återvinning och gröna materialval. Som ett miljöfrämjande företag, både inom miljö och arbetsmiljö, är hållbarhet alltid i fokus när vi jobbar med lösningar. Idag använder vi 15% återvunnet material i vår produktion. Vi har därför satt 2022 som mål att vara ISCC (International Sustainability Carbon Certificate) certifierade, men också att 2024 använda 40% återvunnet material och 20% biomaterial i vår produktion. Det tror vi leder till ett mer hållbart samhälle.

Länk till ISCC hemsida:  International Sustainability Carbon Certificate

DOKUMENT FÖR NEDLADDNING

CERTIFIERINGAR

Vi kan stoltsera med att ha varit kvalitetscertifierade sedan 1997 och miljöcertifierade sedan 1999. Genom att ha kontroll på våra processer kan vi garantera en hög kvalitet på de produkter vi producerar men också på sättet vi arbetar. Till exempel dokumenteras alla kontroller och mätningar digitalt för att ge spårbarhet – från batchnummer på råvaror till absolut sista kontroll innan leverans. Därmed kan vi skapa trygghet när vi redan från början bygger in kvalitet i konstruktion och produkt som i slutändan skapar leveranssäkerhet med just-in-time leveranser. Viktigt är också att våra anställda upplever en trygg och säker miljö så därför är vi också arbetsmiljöcertifierat enligt ISO 45001:2018.

ETT STÄNDIGT PÅGÅENDE UTVECKLINGSARBETE

NYA MATERIAL GER NYA MÖJLIGHETER

Plast är ett viktigt material som löser många funktioner i vårt samhälle. Branschen arbetar ständigt med utveckling av nya material som med så liten miljöpåverkan som möjligt. AD-plast deltar i det globala samarbetet för biobaserade och övriga ”gröna” plaster.

Hör mer om gröna material