Nu är vi certifierande enligt de nya standarderna ISO 9001 och ISO 14001

Posted By on mar 14, 2018 |


De nya standarderna  ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 innehåller förändringar inom strategi, ledarskap, dokumentation, riskhantering och processorientering. Med miljöcerifieringen ISO 14001:2015 integreras miljöperspektivet i organisationens strategiska inriktning samt ökar fokus på verkliga miljöförbättringar.