Historik

Historik från AD-plast

Bakom AD-plast finns en gedigen historia. Mer än fem decenniers verksamhet inom formsprutning gör att vi verkligen ”tänker plast och hållbarhet”.

• 1963 Startade Arnold Fritzell och Donald Lorin AD-plast AB med att tillverka verktyg för metall och plastindustrin. Arnold och Donald gick åt var sitt håll efter några år och Donald tog över formsprutningen. Donalds första kunden blev Järn & Stålprodukter AB som bytt namn och heter idag Mont Blanc AB och är fortfarande kund hos AD-plast AB.

• 1986 startade Michael Jonsson, som tidigare jobbat som verktygsmakare, M-plast AB som sysslade med legotillverkning inom formsprutning. företaget drevs på kvällar och helger och all fritid som fanns tillgänglig och hjälpte andra plastföretag när de själva var i tidsnöd.

• 1987 kördes M-plast AB igång på heltid (3-skift) med Michael Jonsson vid rodret.

• 1989 köper M-plast AB Holmbergs Industris plastavdelning samt tar över all plastproduktion. I köpet ingick 3 formsprutor.

• 1992 köper M-plast AB in sin första servostyrda formspruta. En Cincinnati Milacron 100 ton.

• 1994 köper M-plast AB AD-plast AB av Donald Lorin. En digitaliserings resa börja för de två sammanslagna företagen

• 1998 byggdes AD-plast AB ut och renovering av personalutrymme utfördes. Verktygsavdelningen utvidgades. Vi värmer upp alla lokaler med spillvärme från produktion. Företaget certifieras enligt Kvalitetssystem ISO 9000 samt Miljösystem ISO 14000. Två tydliga hållbarhetsmål sätt upp, att minska energibehovet med minst 1% /per kilo producerad plast samt får bort intern pappershantering (Det papperslösa kontoret).

• 1999 köps den första ABB-roboten in och automatiseringsprocessen sätter igång på allvar.

• 2001 köps ytterligare ABB-robotar in och det första vision-systemet sätts upp för 100% kontroll.

• 2004 köper AD-plast AB Kendrion Holmbergs plastavdelning och tar över hela deras plastproduktion. I köpet ingick 12 maskiner inkl. torkanläggning och annan kringutrustning.

• 2007 utökas verksamheten med köp av Stansgatan 1 mitt emot AD-plast AB. Där med utökar vi vår lageryta med 7 300 kvm.

• 2008 köps det in 6 nya servostyrda formsprutor och en ny produktionshall görs i ordning av det gamla lagret. Lagret flyttas över till M-logistik. Det är nu som metallersättning tar riktig fart, en viktig satsning för hållbarhet.

• 2011 AD-plast presenter ett nytt affärskoncept bestående av 5 tårtbitar: Konsulting, verktygstillverkning, produktion, montering och logistik. Företagets vision har tagits fram och lyder ”From vision to reality”

• 2013 AD-plast avvecklar logistiksegmentet för att fokusera på kärnverksamheten, Konsulting, verktygstillverkning, produktion och montering. Fastigheten Stansgatan 1 säljs.

• 2015 I maj månad hade AD-plast den stora äran att få besök av H.M.K Carl XVI tillsammans med Landshövdingen Minoo Akhtarzand och representanter från Svenskt Näringsliv. AD-plast bygger gym för personalen i ett led företagets friskvårdsarbete.

• 2016 AD-plast bygger nytt lager på 2 500 kvm. Lokalen innehåller även monterings- och kvalitetsavdelning samt kontor för produktion och lagerpersonal. Den totala fabriksytan blir ca 10 000 kvm med goda möjligheter att växa i. Företaget får också en riktig godsterminal med 4 lastslussar samt stor vändplan som underlättar för in- och utgående godstrafik. Vi kan förberedda utleverans för 8 st trailers.

• 2017 på våren installerar fas 1 i AD-plasts AGV-projekt från produktion till lager och lager till produktion. All godsförflyttning sker automatiskt och underlättar jobbet för företagets medarbetare som kan fokusera på kvalitetssäkra produktion. AD står numera för Automatisering Digitalisering.

• 2018 AD-plast installerar fas 2 i AD-plasts AGV-projekt där vi utökar till att sköta all interntransport från verktygsbyte till utlastning och därmed automatiserat hela det interna flödet. Arbetet påbörjas med att skapa större lokal åt företagets verktygsavdelning för att enklare och snabbare ta hand om service och underhåll och bättre utrymme för nytillverkning.

• 2019 AD-plast AB köper in en ny 500-tons 2k-maskin, största maskinen i företagets historia. Vi installerar även nytt kylsystem med frikylare samt en ny 10-tons travers.