Kvalitet & Miljö

Kvalitet

Vi garanterar dig en hög kvalitet. Vi kallar det trygghet när vi redan från början bygger in kvalitet i konstruktion och produkt, som i slutändan skapar leveranssäkerhet med just-in-time-leveranser. Med vår höga servicegrad och kompetens har vi skapat ett förtroende inom branschen. Hos oss tänker vi kvalitet i alla faser, utan undantag. Vårt långsiktiga kvalitetsarbete har gjort att vi certifierats enligt ISO 9001:2015 – men vi nöjer oss inte med det utan jobbar vidare med kontinuerliga förbättringar. På AD-plast dokumenteras alla kontroller och mätningar digitalt för att ge spårbarhet – från batchnummer på råvarorna till absolut sista kontroll innan leverans.

Miljö

Med ursprunget i den småländska myllan har vi med oss ett naturligt miljötänkande och förstår vikten av att producera med minsta möjliga energiåtgång. Med ett starkt miljöengagemang från hela personalen är AD-plast miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015 och arbetsmiljöcertifierad enligt OHSAS 18001:2007

Vi arbetar ständigt med att minska vår miljöpåverkan genom att identifiera och arbeta bort våra betydande miljöaspekter. Från och med den 1 april 2008 köper vi bara vattenkraftbaserad el och därmed minskar vi radikalt vår CO²-påverkan. Även den inre miljön – arbetsmiljön – är viktig för oss. Vi trivs och mår bra på vår arbetsplats, något som återspeglar sig i dina kontakter med oss. Vi har en vilja att sänka vårt energibehov och har sedan 1998 minskat vårt energibehov med 63,9% per kilo producerad plast.

Hållbarhet är ett ledord i vårt dagliga arbete där vi lägger stort fokus på begrepp såsom energibesparing, källsortering, återvinning och gröna materialval. Som ett miljöfrämjande företag, både inom arbetsmiljö och miljön i ren allmänhet, håller vi alltid hållbarhet i fokus när vi jobbar mot lösningar. Idag använder vi 15% återvunnet material i vår produktion. Därför har vi satt som mål att år 2022 vara ISCC (International Sustainability Carbon Certificate) certifierade, men också år 2024 använda 40% återvunnet material och 20% biomaterial i vår produktion. Det tror vi leder till ett mer hållbart samhälle.

Länk till ISCC hemsida:  International Sustainability Carbon Certificate

AD-plast miljöpolicy

Här kan du ta del av AD-plasts miljöpolicy.

Miljöpolicy

Repa

AD-plast är anslutet till FTI, Näringslivets system för återvinning av förpackningar.

Certifikat FTI 2018

IWAY

IKEA:s krav på miljöledning är utökning av ISO 14001:2004 samt AFS 2001:1. Vi är certifierade sedan 2006. ISQS IKEA:s standard för att kvalitetsäkra sina leverantörer. Vi är certifierade sedan 2006.