Plustjänster

plustjänster under produktionsprocessen

Plustjänster

Vi anser det är viktigt att kunna erbjuda tjänster som genom hela processflödet kontrollerar att kvaliteten håller den standard som vi vill uppnå. Därför erbjuder vi plustjänster under produktionsprocessen i form av:

  • In mold labeling (IML) – en etikett gjuts in i plasten direkt vid formsprutningen
  • Tampotryckning – en silikonkudde hämtar ett utskrivet tryck och monterar på detaljen
  • Laserprintning – ett tryck laserprintas direkt på detaljen
  • Montering – montering av komponenter för att leverera färdig produkt
  • Lagerhållning

Hör mer om plustjänster

Hög kvalitetssäkerhet

Vi jobbar inte bara efter att bibehålla vår höga kvalitetssäkerhet, utan strävar också efter att ständigt bli bättre. I vissa fall gör vi detta med stöd av vision teknik för att försäkra oss om att produkten håller den kvalitet som våra kunder önskar. Då får vi även möjlighet att objektivt studera hur vi kan förbättra produkten och komma med input på hur vi kan utveckla produkten för att bli mer hållbar.

Kundanpassad detaljmärkning

Kundanpassde märkning på detaljer i form av lasermärkning eller tampotryckning är mer en regel än ett undantag hos oss och på så vis något som vi är väl bekanta med. Viktigt att tänka på när man bestämmer vilket typ av tryck man vill ha är.

  • Vilken yta som trycket ska behandlas på
  • Vilken typ av material som man tänker sig att trycket ska befinna sig på
  • Vad trycket/detaljen ska utsättas för

Hör av dig till oss