Om AD-plast

Posted By on jan 10, 2014 |


Vår kärnverksamhet är tillverkning av plastkomponenter i stora och små volymer. Vi arbetar med helheten – från konsulting och verktyg till produktion och montering. Vi kallar det ”From vision to reality”. Genom att låta oss vara med genom hela processen kan ledtider kortas, konstruktioner förbättras och produktionen optimeras för en fulländad slutprodukt.