Formsprutning

Formsprutning

Vår kärnverksamhet är formsprutning av enkla eller tekniktäta plastprodukter i stora och små volymer. Vår verklighet är ett digitaliserat, högautomatiserat och rationellt produktionsflöde, där vi använder vision-teknik och robotar som garanterar kvalitet och effektivitet. Moderna formsprutor och engagerade medarbetare ser till att vi följer vår fastlagda plan.

 

robot_avlaggning  produktion_scanning  plastmaskiner