Formsprutning

Formsprutning i små och stora kvantiteter

Teknisk formsprutning

Modern formsprutning och engagerade medarbetare ser till att vi följer vår fastlagda plan att göra våra krävande kunder nöjda. I vår högeffektiva produktion producerar vi små och stora kvantiteter i termoplaster. Vi ser oss själva inte enbart som ett producerande företag utan också som ett tekniskt företag. Våra produktionslösningar är tekniskt genomtänkta för att ur ett långsiktigt perspektiv kunna bibehålla vår konkuerrenskraftiga position. Till exempel styrs all vår pallhantering genom vårt automatiska truckssystem så vårt team kan lägga mer fokus på kvalitetssäkring.

Hör mer om formsprutning

Formsprutning i små och stora volymer

Vår kärnverksamhet är formsprutning av tekniktäta plastprodukter men även enkla i stora och små volymer. Vi levererar högkvalitativa produktion i ett digitaliserat, hög automatiserat och rationellt produktionsflöde, där vi använder modern teknik och robotar som garanterar kvalitet och effektivitet.
Moderna formsprutor och engagerade medarbetare ser till att vi följer vår fastlagda plan att göra våra krävande kunder nöjda.

Kapacitet

Vi har ett 50-tal formsprutor, 1K och 2K mellan 50-500 tons låskraft där vi erbjuder en automatiserad produktion i moderna lokaler där ordning och reda gäller. Vi kan även ta hand om diverse efterarbeten.

Leveransprecision

Våra kunder har redan från start fostrat oss och vi har lärt oss att leva efter hårda krav på leveransprecision och inriktning mot noll fel. Det genomsyrar hela vår verksamhet lik som Ordning och reda.