Formsprutning

Formsprutning i små och stora kvantiteter

Teknisk formsprutning

Modern formsprutning och engagerade medarbetare ser till att vi följer vår fastlagda plan att göra våra krävande kunder nöjda. I vår högeffektiva produktion producerar vi små och stora kvantiteter i termoplaster. Vi ser oss själva inte enbart som ett producerande företag utan också som ett tekniskt företag. Våra produktionslösningar är tekniskt genomtänkta för att ur ett långsiktigt perspektiv kunna bibehålla vår konkuerrenskraftiga position. Till exempel styrs all vår pallhantering genom vårt automatiska truckssystem så vårt team kan lägga mer fokus på kvalitetssäkring.

Hör mer om formsprutning

Formsprutning i små och stora volymer

Vår kärnverksamhet är formsprutning av tekniktäta plastprodukter men även enkla i stora och små volymer. Vi levererar högkvalitativa produktion i ett digitaliserat, hög automatiserat och rationellt produktionsflöde, där vi använder modern teknik och robotar som garanterar kvalitet och effektivitet.
Moderna formsprutor och engagerade medarbetare ser till att vi följer vår fastlagda plan att göra våra krävande kunder nöjda.

Kapacitet

Vi har ett 50-tal formsprutor, 1K och 2K mellan 50-500 tons låskraft där vi erbjuder en automatiserad produktion i moderna lokaler där ordning och reda gäller. Vi kan även ta hand om diverse efterarbeten.

Leveransprecision

Våra kunder har redan från start fostrat oss och vi har lärt oss att leva efter hårda krav på leveransprecision och inriktning mot noll fel. Det genomsyrar hela vår verksamhet lik som Ordning och reda.

Om formsprutning

Formsprutning är den mest förekommande tillverkningsmetoden för formgjutning av plastdetaljer. Plast består till största del av en eller flera polymerer som blandats med olika tillsatser. Exempelvis mjukgörare, stabiliseringsmedel, armeringsmaterial och färgämnen.

Formsprutning utgår ifrån plastgranulat som matas in via en behållare till en roterande spiralformad skruv. Granulaten upphettas sedan gradvis och övergår till en homogen smälta när den närmar sig slutet av spiralskruven. Den smälta massan sprutas in i en gjutform genom att hela skruven trycks fram genom ett insprutningstryck. Efter massan stelnat så separeras formhalvorna och detaljen avlägsnas med hjälp av utstötare.

Presskraften som krävs för formsprutans frammatning samt låsning av formhalvorna kan vara hydrauliskt, halvelektriskt eller elektriskt styrd. Hydrauliskt ger en högre presskraft men uppfyller sällan bland annat renlighetkraven inom exemplevis läkemedelsindustrin.

Plaster kan delas in i två huvudgrupper, härd- och termoplaster. Termoplaster mjuknar och blir formbara vid smältning men kan också återvinnas. Däremot kan härdplaster inte smältas ned utan att dess kemiska struktur förstörs. Formsprutning är den viktigaste metoden för tillverkning av produkter bestående av termoplast. Det är främst volymplaster och konstruktionsplaster som används inom formsprutning.

Att tänka på vid formsprutning

Det finns över 80 000 varianter av termoplaster. Vidare finns även ett stort utbud av plastsorter att välja mellan. Valet av plastmaterial bestäms av ändamålet och det krävs stor kunskap om vilken plast som är mest lämplig för en viss funktion och visst utseende. Aspekter värda att tänka på är om plasten sedan ska svetsas, lackeras, metalliseras eller limmas. Hur ytan ska se ut och hur det är med formstabiliteten. Om man kan desinficera plastdetaljen med sprit eller rengöra den. Dessa frågor är väsentliga för ett lyckat resultat.

Fördelarna med formsprutning är att metoden är flexibel för val av material, kan klara komplexa former, har litet till nästan inget behov av efterföljande bearbetning samt har högt materialutnyttjande.

Hör av dig till oss