Lasermärkning

Att lasermärka plast

Lasermärkning av plast

Lasermärkning i plast, även kallat plastgravering, är en optisk process utan kontakt där plasten absorberar laserstrålen för att skapa märkningen. Vanligtvis så delar man in lasermärkning av plast i tre metoder; färgändringen – vilket inkluderar färgning, blekning eller karbonisering -, ytans förändring (skumning) – smältning av plasten som bildar blåsor som innesluts när materialet svalnat – och avlägsnande av ytskikt (ablation) – tunt täckskikt avlägsnas från tex plast i flera lager eller lackade plaster. Viktigt att tänka på när man använder en laser för att märka detaljer är vilket plastmaterial man använder sig av. Resultatet av märkningen är väldigt beroende på vilken typ av plastmaterial som används. Skulle ett material inte vara ämnat för lasermärkning går det oftast att tillämpa tillsats eller masterbatch för att möjliggöra detta. Vilken typ av laser man använder i relation till plastmaterial är också av betydelse. Några vanliga lasrar är infraröd laser, grön laser och Ultra Violet laser.

Lasermärkning med rätt laser

 

Olika lasrar har olika våglängder som används för att optimeras beroende på vilket typ av plastmaterial man väljer att använda sig av. Optimeringen görs för att man ska få den önskade nyansen på märkningen. Några vanliga fall där man kan välja att använda lasermärkning är:

 • Högreflekterande plastmaterial
 • Värmekänsliga detaljer (flamhämmade eller flamskyddade plaster)
 • Produktmärkning
 • Produktspårbarhet

Hållbarhet och lasermärkning

 

Det finns många fördelar med lasermärkning och tekniken har kommit att bli alltmer efterfrågad i relation till formsprutning av plast. Detta har gjort att vi på AD-plast valt att intressera oss för just denna teknik som vi kommit att bekanta oss väl med.

Också från ett hållbarhetsperspektiv är lasermärkning bra då plast har en låg värmeledningsförmåga och på så sätt innefattar en låg energiförlust under märkningen. Detta medför att man kan lasermärka plast betydligt snabbare än tex metall. Några andra fördelar är:

 • Inte lika känslig mot ytsmuts (som tex screentryck eller tampontryck)
 • Komponentytan påverkas inte
 • Ingen för eller efterbehandling krävs
 • Permanent märkning
 • Kontaktfri process
 • Lätt att märka svåråtkomliga ställen
 • Inget slitage på verktyg och klichéer
 • Ingen förbrukning av material tex färg