Termoplaster

Välja rätt plast

Specialister på termoplaster

Termoplaster är återvinningsbara plaster som finns i 10 000-tals olika varianter och något vi på AD-plast är specialister på. Termoplaster delas i sin tur in i amorfa och delkristallina plastmaterial som uppgör en stor mängd plastsorter att välja mellan. Att välja rätt typ av material för ändamålet kräver stor kunskap för att slutprodukten ska få önskad funktion och en bra finish. Viktiga frågor att tänka på när man bestämmer vilken typ av material som plastprodukten ska produceras i är om produkten ska genomgå efterbearbetning i form av svetsning, lackering eller tryckning och så vidare.

Vår process av termoplaster

För att erbjuda rätt material med rätt egenskaper till ett kostnadseffektivt pris har vi ett nära samarbete med våra materialleverantörer.

Det händer också att vi tillsammans utvecklar material för att nå önskade egenskaper. Detta har medfört att vi lyckats skapa oss en position som ett tekniskt företag som förädlar mycket tekniska plast.

Vi förädlar såklart vanliga plaster också men vår produktion är uppbyggd för att klara av kunskapskrävande material att processa.

Vanligt förekommande termoplaster hos oss är:

 

 • PA 6 (Polyamid)
 • PA 66 (Polyamid)
 • POM (polyoximetylen)
 • PP (Polypropen)
 • HD-polyten (High density)
 • LD-polyten (Low density)
 • ABS (Akrylnitil, butadiene, styrene)
 • PC (Polykarbonat)
 • SEBS (Styrene-ethylene/Butylene-Styrene)
 • SBS (Styrene-butadiene-styrene)
 • PBT (polyetentereftalat)
 • PPA (Polyftalamid)
 • PVC (Polivinylklorid)
 • PS (Polystyrene)
 • HPPA (High performance polyamid)

 

Vanliga frågor angående termoplaster

Vanligtvis brukar man prata om fysikaliska egenskaper när man utvecklar plastprodukter där man inkluderar utseende, kristallinitet (delkristalina termoplaster), utomhusbeständighet, friktion och täthet. Detta ligger till grund för att man ska tillverka en produkt som har de rätta förutsättningarna för att klara den tänkta användningen. När det kommer till produktens yta till exempel så brukar en mer tilltalande yta med mönster vara aktuell när produkten sitter synligt, medan det i gömda produkter kan vara mindre viktigt.

De kemiska egenskaperna som en produkten ska innehålla är en viktigt punkt i utvecklingen. Vanligtvis brukar man prata om dessa egenskaper i tre grupper; Permeabilitet/barriäregenskaper, oxidationsbeständighet och hydrolysbeständighet. Till exempel, en del termoplaster är känsliga mot luftens syre vid högre temperaturer vilket gör att plasten bryts ned. Därför tillsätter man antioxidanter för att sakta ner processen av nedbrytningen och skapa en högre oxidationsbeständighet. Hydrolysbeständigheten på plasten är också viktig eftersom en del plaster är känsliga för vatten och vattenånga vid högre temperaturer, vilket skapar nedbrytning av materialet. Även de termiska egenskaperna på termoplaster är viktig när valet av material görs. I vissa fall krävs en högre anvädningstemperatur som man i vissa fall kan motverka med hjälp av speciella värme- och färgstabilisatorer.

Gällande belastningsgraden av termoplasten så brukar man hänvisa till styvheten, styrkan och slagsegheten på plasten. Dessa parametrar tas fram under tillverkningsprocessen av råmaterialet och förses via ett materialdatablad av återförsäljaren av råmaterialet. När det gäller att välja material med rätt egenskaper för att klara den tänkta belastningsgraden så kan det vara viktigt att förutspå vilka typer av belastningar som produkten kan tänkas utsättas för. I förstärka belastningsgraden under konstruktionsfasen, men det är en viktig parameter att ha med sig under valet av vilken termoplast man väljer att producera en produkt i.

Vilken påverkan olika kemikalier har på en produkt skiljer sig beroende på vilken termoplast man använder sig av. Dessutom är det viktigt att tänka på vilken temperatur en kemikalie har när den är i kontakt med plasten. Därför kan det vara värt att fundera på om produkten kommer utsättas för till exempel rengöringsmedel eller desinficerad sprit så att man kan anpassa valet av termoplast så att det är kemikalieresistent mot dessa medel.

Om termoplaster

Termoplaster består normalt sett av polymer och tillsatser. Termoplast är en typ av plast som kan formas och reformeras vid höga temperaturer, utan att den kemiska strukturen bryts ned. Termoplaster skiljer sig därmed från härdplaster som inte kan smältas ned utan att strukturen förstörs. På så sätt kan termoplasten användas till stor del vid återvinning, då den kan smältas ner för att reformeras och få ett nytt liv igen. Termoplaster klarar oftast inte lika hög temperatur som härdplast, men den är lättare att bearbeta.

Alla plaster har en övergångstemperatur. Under denna temperatur blir plasterna hårda och spröda, över temperaturen blir de mjuka och elastiska. Detta innebär att termoplaster kan vara flexibla och mjuka, precis som den plast som täcker kablar.

Termoplasten kan användas till oändligt många ändamål. Ofta används den i höljen till bland annat videokameror, Tv-mottagare, mobiltelefoner och datorskärmar. Termoplaster fungerar även som korrosionsskydd och kan även användas till att ytbehandla lyktstolpar, elskåp, lekplatser och lekland, bildelar och medicinskt utrustning.

Termoplasters uppbyggnad

Den amorfa strukturen hos termoplaster innebär att molekylkedjorna i materialet är styva och oorganiserade. De amorfa plasternas egenskaper är styvhet, transparens och låg formstabilitet. Dessutom har de ingen smältpunkt utan mjuknar vid uppvärmning.

De har mindre tendens till skevning än delkristallina plaster samt i regel mindre form- och efterkrymp. Den mest kännetecknade egenskapen är att de är transparenta.

Vanliga amorfa termoplaster är exempelvis polystyren (PS), polymetylmetakrylat (PMMA), akrylnitrilbutadienstyren (ABS) och polykarbonat (PC).

Den delkristallina strukturen hos termoplasten är mer strukturellt uppbyggd. Vanligtvis bildas amorfa partier i de kristallina strukturerna och därför kallas dessa plaster delkristallina. Delkristallina plaster mjuknar inte på samma sätt, istället övergår de från fast till flytande vid smältpunkten. Vidare har de delkristallina plasterna högre mekaniska egenskaper än amorfa plaster.