Formverktyg

framtagning av formverktyg

Formverktyg i stål

I vår egen verktygsavdelning på AD-plast kan vi på ett kostnadseffektivt sätt erbjuda framtagning av formverktyg. Genom möjligheten att producera verktyg in-house kan vi kontrollera hela processflödet för att optimera formsputningsprocessen från början till slut. Idag köper vi ca 50% av våra kunders verktyg i Sverige och utomlands av de formverktyg som vi sedan producerar i medan resterande 50% tillverkas i vår egen verktygsavdelning.

Hör mer om formverktyg

Vi tillverkar formverktyg

Beroende på vad ni vill producera och vilka krav ni ställer på produkten så är formverktyget väldigt avgörande. Ni kan välja att tillverka formverktygen i vår egen anläggning där verktygstillverkning och produktion ligger under samma tak. Här utför vi även service, underhåll och reparationer för att optimera livslängd och bibehålla kvalitén. Intervall för service och underhåll är automatiserat och digitaliserat, något vi lägger upp tillsammans med våra kunder så undviker vi förhoppningsvis oväntade stopp och produktionsbortfall.

Vi konstruerar ert verktyg på ett sådant sätt att plastdetaljerna uppfyller alla ställda krav och bästa totalekonomi.

Vi köper även in formverktyg

Vi samarbetat även med ett antal svenska verktygföretag i närområdet, vi tror på närproducerat.
Vår verktygsavdelning erbjuder en mycket hög tekniknivå. Vi är särskilt duktiga på varmkanalsystem, verktyg med många kaviteter och 2K-verktyg. Vår Verktygsavdelning har ett erfaret team med mångårig kunskap och stor känsla för verktygstillverkning som tidigt i processen kortar ner kundens ”time-to-market”.

Här utvecklar och tillverkar vi vår egen automation som tex gripdorn och fixturer til våra robotanläggningar.

Vi kan också erbjuda er inköp av formverktyg från vårt upparbetade leverantörsnät i Europa och
Asien.