Formverktyg

framtagning av formverktyg

Formverktyg i stål

I vår egen verktygsavdelning på AD-plast kan vi på ett kostnadseffektivt sätt erbjuda framtagning av formverktyg. Genom möjligheten att producera verktyg in-house kan vi kontrollera hela processflödet för att optimera formsputningsprocessen från början till slut. Idag köper vi ca 50% av våra kunders verktyg i Sverige och utomlands. Resterande 50% tillverkas i vår egen verktygsavdelning.

Hör mer om formverktyg

Vi tillverkar formverktyg

Beroende på vad ni vill producera och vilka krav ni ställer på produkten så är formverktyget väldigt avgörande. Ni kan välja att tillverka formverktygen i vår egen anläggning där verktygstillverkning och produktion ligger under samma tak.

Här utför vi även service, underhåll och reparationer för att optimera livslängd och bibehålla kvalitén. Intervall för service och underhåll är automatiserat och digitaliserat, något vi lägger upp tillsammans med våra kunder så undviker vi förhoppningsvis oväntade stopp och produktionsbortfall.

Vi konstruerar ert verktyg på ett sådant sätt att plastdetaljerna uppfyller alla ställda krav och bästa totalekonomi.

Vi köper även in formverktyg

Vi samarbetat även med ett antal svenska verktygföretag i närområdet, vi tror på närproducerat. Vår verktygsavdelning erbjuder en mycket hög tekniknivå. Vi är särskilt duktiga på varmkanalsystem, verktyg med många kaviteter och 2K-verktyg.

Vår Verktygsavdelning har ett erfaret team med mångårig kunskap och stor känsla för verktygstillverkning som tidigt i processen kortar ner kundens ”time-to-market”. Här utvecklar och tillverkar vi vår egen automation som tex gripdorn och fixturer till våra robotanläggningar.

Vi kan också erbjuda er inköp av formverktyg från vårt upparbetade leverantörsnät i Europa och
Asien.

Om formverktyg

Ett formverktyg som erhåller hög kvalitet är väsentligt i formsprutningsprocessen. Formverktyg kan variera i ett flertal utföranden beroende på slutproduktens utseende. När man tillhandahåller formverktyg handlar det huvudsakligen om att utifrån kundens behov bedöma vad som passar bäst för varje specifikt fall. Formverktyget är det viktigaste i formsprutningsprocessen och ett korrekt utformat formverktyg är avgörande för detaljens kvalitet.

Formverktyg används för framtagning av plastprodukter. Beroende på vilket plastmaterial verktyget ska användas för så måste man anpassa verktyget efter plastmaterialet. Dagens avancerade teknik för framtagning av formverktyg grundar sig på gedigen kunskap och erfarenhet av traditionell verktygstillverkning. Produktionen är idag automatiserad, ren och estetiskt.

Formverktyg vid plastbearbetning

Inom tillverkningen av plastprodukter talar man om formverktyg som är en kombination av form och verktyg. Ett verktyg består av formar som utgör produktens utseende och egenskaper. Formverktyget fylls av den smälta plasten för att plasten därefter ska stelna och få den struktur och design som formen har. Denna arbetsprocess kräver moderna och högkvalitativa verktyg.

Idag är plastbearbetningen smidig och effektiv. Produktionen av formverktyg däremot är ett rent hantverk. Kvalitén på verktyget och formrummen är av stor betydelse för produktens slutresultat. Likaså kvalitén på stålet som verktyget består av. Därför är det viktigt att lägga fokus på att ta fram ett högkvalitativt formverktyg som kan fastställa produktens kvalitet och verktygets livslängd.

Ett kvalitativt formverktyg är också karakteriserat av en jämn distribuering av plasten så att formrummen eller formrummet inte fylls ojämnt. Viktigt är också att placeringen av kylkanaler i verktyget är rätt placerat så att produkten kan kylas på ett effektivt sätt under kylprocessen. Formverktyget behöver även inneha rätt släppvinklar för att undvika skada på produkten vid utstötning från verktyget eller att produkten fastnar i formrummet.

HÖR AV DIG TILL OSS